20-05-2016

 

SchaalX is een werving- en selectiebureau, gericht op de bovenkant van de markt en gespecialiseerd in de bemiddeling van hoger opgeleid personeel in communicatie, marketing en sales.

SchaalX logoKlant sinds 2016

Wat wilde SchaalX?

SchaalX wilde weten wat haar doelgroepen (werkgevers en kandidaten) als waardevol ervaren en wat er nodig is om een waardevolle verbinding tussen hen te realiseren tijdens de verschillende fasen van de user journey. Het bedrijf wil daarmee de instroom van kwalitatief goede kandidaten verhogen en het aantal plaatsingen bij werkgevers optimaliseren (conversie).


Aanpak

Dit doel is bereikt door dieper inzicht te verkrijgen in het zoekgedrag, het afwegings- en beslissingsproces van werkgevers en werkzoekenden. Tevens werd in kaart gebracht hoe SchaalX door de markt werd gepercipieerd. Daarna kon deze kennis optimaal worden geïntegreerd in de user journey en het verbeteren van een waardevolle verbinding tussen organisaties en professionals.

Hoe heeft Netmarketing dit aangepakt? Door middel van een user journey onderzoek werden de denkprocessen, voorkeuren, gedragspatronen en informatiebehoeften van de doelgroep (werkgevers en kandidaten) in kaart gebracht.

 • De gegevens zijn in kaart gebracht door middel van diepte-interviews met kandidaten en opdrachtgevers.
 • In totaal hebben 17 personen hun ervaringen, meningen, overwegingen en wensen met betrekking tot de markt in het algemeen en de dienstverlening van SchaalX in het bijzonder gedeeld.
 • Zij hebben hierbij gesproken over diverse aspecten in relatie tot het zoeken (en vinden) van een baan of vacature, de verschillende mogelijkheden die zij hieraan voorafgaand overwogen en hoe zij wel of niet tot de keuze voor een werving- en selectiebureau komen.

Op basis van de resultaten heeft Netmarketing in kaart gebracht hoe SchaalX haar nieuwe website het beste invulling kan geven, hoe zij zich sterker kan profileren en op welke momenten in de user journey SchaalX wat kan doen om meer van toegevoegde waarde te zijn.

 

Resultaten

Schaalx_results-01

Een aantal resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn hieronder beknopt beschreven:

 • Het onderzoek maakte het gehele beslisproces van de twee doelgroepen duidelijk. Verder werden percepties, blokkades, wensen en ervaringen in kaart gebracht.
 • De houding van de doelgroep ten opzichte van de markt in het algemeen en SchaalX in het bijzonder werd dusdanig inzichtelijk dat hier direct op kon worden gestuurd.
 • Het onderzoek maakte duidelijk welke kanalen in welke fase van de journey van belang zijn en welke niet.
 • Geïdentificeerd werd hoe SchaalX zich het beste kon onderscheiden en waar het bedrijf de meeste toegevoegde waarde kon leveren.
 • De als meest sterk gepercipieerde punten van SchaalX werden inzichtelijk, zodat marketing hier direct op kan inspelen.

Bovenstaande inzichten geven SchaalX houvast om haar strategische koers en website verder invulling te geven. Hierna werd de site gebouwd. Netmarketing reviewt de ontwerpen tijdens de bouw en toetst aan het einde van het bouwproces de site bij de doelgroep.

 

Tips en learnings

 • Om voldoende diepgang in de resultaten van een user journey te krijgen is het essentieel erop te letten dat de non-verbale en uitgesproken informatie in een voor de klant vertrouwelijke omgeving kan worden toegepast. Dit is typische informatie die niet alleen meet kwantitatief onderzoek kan worden verkregen. Daarom is het essentieel een live gesprek met je klanten aan te gaan.
 • Een goed user journey-onderzoek kan naast de klantreis ook de perceptie die de doelgroep van de markt en het bedrijf inzichtelijk maken.
 • In een user journey worden meestal een aantal fases doorlopen. Waar vaak kansen blijven liggen is de diepgang in de vragen bij iedere fase van de journey en wijze van uitvragen. Zet hier ervaren mensen op in.
 • De digitale wereld is geen aparte wereld in een user journey. Er bestaan geen ‘digitale klanten’. Dezelfde klanten lopen morgen ook in de winkelstraat. Het is daarom belangrijk in een user journey je niet te laten leiden door on- en offline informatiekanalen.
 • Voor bedrijven die hun website (verder) of app willen ontwikkelen is het daarom van belang de user journey verder uit te detailleren op kanaalniveau. Het intuïtieve gedrag kan je voorafgaand aan de doorvertaling in kaart brengen met een gedragsonderzoek.
 • Goed user journey-onderzoek levert strategische informatie en helpt een bedrijf zich nog scherper en met nog meer onderscheid te positioneren.

 

 

Netmarketing
20-05-2016

CONTACT

Wil jij ook een betere website en meer resultaat?
Vrijblijvend sparren kan altijd. Laat daarom nu een berichtje achter. Bellen mag ook: 010-820 85 43